VEŞMINTE

„Tu Doamne ai poruncit robului Tău Moise să facă veşminte arhiereşti şi preoţeşti şi alte feluri de podoabe spre bunăcuviinţa şi frumuseţea sfântului Tău altar…, ca vrednice să se arate la slujirea sfintelor Tale Taine, şi la toată preaslăvirea preasfântului Tău nume, şi să fie preoţilor ce vor sluji cu ele, spre izbăvire şi acoperământ de toata uneltirea vrăşmaşului spre a Ta bună plăcere şi spre câştigarea harului şi milostivirii Tale...”(Rugăciune la sfinţirea veşmintelor - Molitfelnic Ortodox, Bucureşti, 2006 - pag. 641)

 

PayPal Logo